Namn Höjd Djup Avst Blomningstid Antal
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Stockrosor 180   50                          
Stockrosor, 'Charters Double' 180   50                          
Stockrosor, 'Alcea Ficifolia' 160   50                          
Trädgårdsriddarsporre, "Blue Bird"                                
                                 
                                 
0