Peter Lindquist
Klicka för större bild


Peter Lindquist
Funktionsansvarig, Systemteknik

Sjöfartsverket
Norrköping

SAR-avdelningen
Stab Systemledning

Ja fast inte längre! Jag gick i pension 2019-01-31, då jag fyllde 60 år!

Denna sida handlar om min tidigare yrkesroll. Övriga delar av sajten, inklusive Bloggen, innehåller rent personlig information och åsikter, där jag inte uttalar mig som representant för myndigheten. Syftet med den här enskilda sidan är att ge utomstående bakgrundsinformation om mig som person. I övrigt har jag en egen blogg och finns både på Facebook och Twitter.

Jag jobbade tidigare som räddningsledare och tillika IT-samordnare på JRCC. Från och med våren 2014 flyttade jag till Sjöfartsverkets Huvudkontor ("Norrköpingskontoret").

Jag arbetade som Funktionsansvarig för Systemteknik på Sjöfartsverket - som ansvarar för Sjö- och Flygräddning i Sverige, Sjö- och Flygräddningsavdelningen, Stab Systemledning. Mina arbetsuppgifter var i första hand att fungera som systemansvarig eller samordnare för våra IT-system (se nedan för ytterligare information). Från 1998 och fram tills 2011 har jag jobbat heltid med tekniken och ryckt in ibland som presstalesman. Från och med sommaren 2012 blev jag åter "operativ" i viss mån. Från 2014 jobbade jag åter enbart administrativt.

Jag har även flera gånger fungerat som presstalesman vid större sjö- och flygräddningsinsatser. Webbdagboken JRCC Online var ursprungligen i huvudsak min idé, och tillkom för att kunna avlasta personalen vid JRCC vid stort massmediaintresse - huvuduppgiften får ju inte bli lidande. Den extremt hårda belastning per telefon, som ibland uppstår, kan lättas något - om man kan hänvisa till skriven text. Tidigare skickade vi pressmeddelanden, men det här verktyget som vår informationsenhet skapat åt oss är mycket mera lättjobbat.

JRCCs pressnummer är från och med 2017-12-04 : 0771 - 409 009

Ring i första hand på detta nummer, när det gäller frågor inom ramen för vår service till massmedia (då hamnar du hos "rätt" person och stör dessutom inte räddningsarbetet).

Jag har skrivit en längre artikel om min tid inom Sjö- och Flygräddningen: Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken.pdf

Vill du läsa mera om Sjö- & Flygräddningen i Sverige, läs då vidare på Sjöfartsverkets webbplats:

Förväxla oss inte med Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som medverkar som resurs i en stor del av insatserna.