DMR (även D-star och YSF)
Rubrik Beskrivning
SWEDMR.se  
Brandmeister Status för 2405174 (min Hotspot)
pistar.uk Allmän information om Pi-Star
Pi-star Installationsanvisningar för Pi-Star
DCS010 Status för DCF010
XRF699 Status för XRF699
Tekniksnack Information om D-star
Repeatrar Karta över alla svenska repeatrar
Talgrupper Min lista över talgrupper (DMR/D-star/YSF/Svx)
SK7HW DMR-sida på SK7HW, bl a komplett användarlista.
AT-D8x8UV Modifications, hints, tips and technical information for the
AnyTone AT-D868UV & AnyTone AT-D878UV
AT Options Band change utility for AT-D8x8UV

Facebook
Grupper Sidor
SWEDMR SDR-Radio
Pi-Star Support Group TYT DMR Radio
Anytone DMR Users Group  
Anytone users Sweden  

 

Analog och Digital Radio     (bildspel)
En jämförelse mellan SvxLink • DMR • D-Star • YSF
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022