SK7RFL
Rubrik Beskrivning
SK7RFL.se Repeaterns webbplats
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.
SvxLink Sverige Facebook-grupp
Logik Beskrivning av logikens funktioner
Kortnummer Kortnummerlista för EchoLink
DMR Information om SK7RFL DMR
Täckning Täckningskartor
Bildspel 2021 Beskrivning av repeatersystemet
SvxLink Beskrivning av SvxLink
Svx Portal Status för reflektornätet ("ostkustlänken")
EchoLink Beskrivning av EchoLink
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ
Anslutning av repeater till SvxLink Repeaterskolan - supplement #7
Installation och Konfiguration av SvxLink Script och exempel-config
Så blir din analoga repeater uppkopplad Artikel på Hamnews.se
Att ligga på topp kostar på Artikel på Amatörradionyheterna

 

Repeatern driftsatt 2020-06-26

SK7RFL har 3 frekvenser, alla belägna i Algutsrum:

FM - R0 - 145,600
FM - RU0 - 434,600
DMR | YSF | D-Star - 434,550

FM R0 och RU0 är sammanlänkade.
 • DMR går fn separat.
 • Det finns olika tonkaraktärer som anger om sändningen kom från 2m eller 70cm.
  • Direkt efter sändningspass från 2m, hörs ett enkelt pip 1760 Hz (morse "E").
  • Direkt efter sändningspass från 70cm, hörs ett dubbelt pip 1760 Hz (morse "I").
  • Andra tonkaraktärer kan indikera sändning från länkade repeatrar.
   • SK7RN: "R"
   • SM5GXQ: "G"
   • SK5BN: "B"
   • EchoLink: "L"
   • DMR: "D"
 • Efter 600ms följer det sedvanliga "pipet", 880 Hz i 100 ms.
  • Det är inget absolut krav att alltid invänta detta pip, men det rekommenderas.
  • Repeatern kommer även att identifiera sig var 20:e minut i samband med detta.
Repeatern startas med
 • 1750 Hz i 250 ms
 • 79,7 Hz subton i 1000ms
 • DTMF 0.
Repeatern startar efter att PTT släppts.
 • Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
  • Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.
SK7RFL-R har nodnummer 353167EchoLink.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO (utom vid bulletinsändning).
 • För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflector-nätverket.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.
TalgruppBeskrivning
240 Samtliga anslutna repeatrar i Sverige
2407 SM7
24070 SK7SSA Bulletin
24073 Kalmar län (inofficiell än så länge)
24078 SK7RFL - SK7RN
240721 Egen talgrupp
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Detta gäller inte om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO, EchoLink, eller av trafik på någon annan talgrupp.
 • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående lokalt QSO.
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92#.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Automatisk QSO sker nu efter 5 minuter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SK7RFL monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
 • Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RFL.

 


Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


 
SK7RN - Ölands Radioamatörer
 
Introduktion till SvxLink
Standard SvxLink kommandon och användning
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf) Repeaterskolan Sammanfattning 2022
Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017