Täckningskartor
Rubrik Beskrivning
Mobil Räckvidd för mobil station med 10W uteffekt.
Handportabel Räckvidd för handportabel station utomhus med 1W uteffekt.
Böda Räckviddskartor för repeatern i Böda.
Borgholm Räckviddskartor för repeatern i Borgholm.
Mörbylånga Räckviddskartor för repeatern i Morbylånga.
Radio Mobile Online Beräkning av täckning.

Det gula fältet omfattar 15 dB.
Ingen hänsyn tagen till eventuell riktverkan.

Mobil

Handportabel

Böda

Mobil

Handportabel

Borgholm

Mobil

Handportabel

 

Mörbylånga

Mobil

Handportabel