b-

 
DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
*
Repeater status: ID, EchoLink, talgrupp. Antal anslutna stationer (ut) samt klienter (in)
0*
Full repeater status: ID, tid, anslutna stationer/klienter, ev talgrupp.      Ej SvxLink standard
1 Aktivering av Papegoja. Avslutas med #.
5 Ger väder (METAR) för närmaste flygplats (Norrköping/Kungsängen).
51 Ger väder för Kungsängen Flygplats (ESSP)
52 Ger väder för Skavsta Flygplats (ESKN).
53 Ger väder för Linköping/Malmen (ESCF).
54 Ger väder för Linköping/SAAB (ESSL).
55 Ger väder för Kalmar Flygplats (ESMQ).
EchoLink
kommando
Beskrivning
nod-nr Anslut till EchoLink med angivet nodnummer.
2*
EchoLink status: Anslutna Stationer (ut) och Klienter (in). Ej SvxLink standard
2*nr
Prefix för nodnummer som sammanfaller med andra kommandon!     Ej SvxLink standard
Dnr Kortnummer för EchoLink.

4

Ansluter via EchoLink till senast anslutna station.

Endast utgående
#

Nedkoppling av senast anslutna motstation på EchoLink.

Endast utgående

2

Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.

Ej SvxLink standard

 

SvxLink Talgrupps-kommandon
Kommando Beskrivning
9

Deaktiverar alla talgrupper,.

Timeout 30 sekunder
9* SvxLink talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten SvxLink-talgrupp.
91

Aktiverar default talgrupp

Ej SvxLink standard
91nr
Byt till talgrupp nr. Exempel och genvägar nedan

910

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

 

91240

Talgrupp 240 Sverige
91240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
912405
Talgrupp 2405 SM5
9124053
Talgrupp 24053 E-län   (ej officiell)
912407
Talgrupp 2407 SM7

92

Gör QSY (byt till privat tg).

Endast Ostkustlänken

93

Följ senaste QSY.

Endast Ostkustlänken
94nr Lägg till passning på talgrupp nr.
Exempel Beskrivning                                 

9191

Talgrupp 91 på UK Reflector WW
9192
Talgrupp 91 på UK Reflector Europa
Genväg Beskrivning                                   (ej SvxLink standard)

0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

 

240

Talgrupp 240 Sverige
240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
2405
Talgrupp 2405 SM5
24053
Talgrupp 24053 E-län   (ej officiell)

2407

Talgrupp 2407 SM7
235
Talgrupp 235 på UK Reflector UK
6 Anslut till SK5BN.
7 Anslut till SK7RFL.
8 Anslut till SK7RN.
78 Anslut till SK7RFL och SK7RN
71 Anslut till SK7JL.

De standardkommandon som är utgråade, kan med fördel ersättas med de betydligt enklare genvägarna.
Dock måste talgrupp 91 och 92 alltid aktiveras med ett fullständigt kommando (91 framför).

DMR-kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
96* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten DMR talgrupp.
6* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten DMR talgrupp samt anslutna stationer.
96

Aktiverar default DMR-talgrupp 2405174.

96nr
Aktiverar DMR-talgruppen "nr". Exempel nedan
960 Deaktiverar DMR-talgrupp.
Exempel Beskrivning                                 

96240

Talgrupp 240 Sverige
96240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
9624024
Talgrupp 24024 Sweden Link
96240216
Talgrupp 240216 Sweden Hub

 

D-star kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
95
Aktiverar default YSF-reflektor. Fn Sweden Hub
95rrr
Aktiverar reflektorn XLXrrr Exempel nedan
95mm
Aktiverar modulen mm på aktuell reflektor.
95rrrmm
Aktiverar reflektorn XLXrrrmm
960 Kopplar från vald reflektor.
Exempel Beskrivning                                 

95010

DCS010B Default modul
95699
XRF699B Default modul
9501
Byt modul till A. På aktuell reflektor
9501001
DCS010A  

 

YSF-kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
97

Aktiverar default YSF-reflektor (fn Sweden Hub 80858.

97rrrrr
Aktiverar önskad YSF-reflektor. Exempel nedan
979rrrrr
Aktiverar önskad FCS-reflektor. Exempel nedan
Exempel Beskrivning                                 

9789207

Sweden Hub YSF89207
9718045
Sweden LInk YSF18045
9757839
SM5GXQ YSF57839
97900110
Sweden FCS001-10

Fullständig lista över kommandon finns på SK7RFL.se.

 

Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
Talgrupp för utgående anrop på SvxLink väljs manuellt med DTMF (91tg) eller med subton.
 • Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
 • Val av talgrupp med subton kan endast ske vid start av repeatern!
 • Vid aktivering med subton eller bärvåg är första sändningspasset alltid lokalt.
 • Genvägarna för talgruppsval är inte standard SvxLink.
Aktiverad talgrupp gäller tills nedkopplingstonen hörs.
 • Fallande treklang.
 • Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
Om inga kommandon ges, aktiveras default talgrupp.
 • SvxLink SE 2405174
 • SvxLink UK 2405174
 • SvxLink DE 2405174
 • DMR BM 2405174
 • DMR TGIF 2405174
 • YSF "SE SM5GXQ" 57839
 • Första sändningspasset är alltid lokalt.
Inkommande trafik på någon av de passade talgrupperna i de olika näten kommer automatiskt att aktivera noden.
 • Detta gäller inte om noden redan är upptagen.
 • För att besvara ett inkommande anrop, behöver den lokale användaren inte utföra några kommandon.
Noden aviserar verbalt aktivering av talgrupp.
 • Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
 • Vid första sändning på talgruppen, identifieras även motstationens repeater med dess anropssignal (endast SvxLink).
 • Vid första sändning på en DMR-talgrupp, identifieras talgruppen men endast om sändningen varat i minst ca 2s och om samma talgrupp inte har annonserats nyligen.
 • Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar och nät.
Morse Repeater
B SK5BN
A SK7RFL Algutsrum
R SK7RN (ospecificerat)
S SK7RN-S Mörbylånga
C SK7RN-C Borgholm
N SK7RN-N Böda
J SK7JL Spjutsbygd
K SK5AS Linköping
W SK5LW Eskilstuna
U UK Reflector
T Thüringen Link
L EchoLink
D DMR
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • Auto-QSY sker automatiskt från talgrupp 240 efter 3 minuters QSO.
 • Inblandade noder behöver inte göra något för att följa med i QSY't.
 • På ej inblandade noder fås meddelandet "QSY xx pending". Man kan nu trycka PTT inom 15s för att följa med i QSY.
 • Efter 15s hörs "QSY Ignored". Nu kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.
 • Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att noden är upptagen, varefter förbindelsen kopplas ned.
 • Detta gäller dock inte vid trafik på den lokala talgruppen 2405174.
Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned vid inaktivitet.
 • Timeout är satt till 30 sekunder.
 • Detta sker dock inte vid bulletinsändning.
I denna implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
 • Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  • Det innebär att noden inte ger några meddelanden när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  • Ej heller aktiveras noden, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
  • Inkommande station får ett ID vid anslutning, men hör i övrigt inga signaler från logiken.
 • Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två separata listningar över eventuellt anslutna stationer.
  • Inkommande kallas "clients".
  • Utgående kallas "stations".
  • Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  • Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
 • Det innebär också att den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer men inte inkommande klienter.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen (24020).
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK3SSA söndagar 21:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till talgruppen (24033).
 • Information ges verbalt varje gång som noden startas under den aktuella tiden.