SM5GXQ
Rubrik Beskrivning
Logik Beskrivning av logikens funktioner
Kortnummer Kortnummerlista för EchoLink
SvxLink Beskrivning av SvxLink
Svx Portal Status för reflektornätet ("ostkustlänken")
EchoLinkBeskrivning av EchoLink
Bildspel 2021 Beskrivning av repeatersystemet
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ  
SK7RFL.se Utförlig beskrivning av SvxLink
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.

SM5GXQ Simplex-länk

Norrköping 145,2375
Färjestaden 145,250
 

SM5GXQ-L har nodnummer 352661EchoLink.
 • Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO (utom vid bulletinsändning).
 • För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
SK7RFL är uppkopplad mot den svenska SvxReflector-kedjan.
 • Nedanstående talgrupper passas statiskt.
 • Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg.
TalgruppBeskrivning Reflektor
240 Sverige Nationell Reflektor
24020 SK2SSA bulletin (söndagar 20:00)
2405 SM5
240501 SK5BN
240515 Eskilstuna (SK5LW)
2407 SM7
24070 SK7SSA bulletin (söndagar 09:00)
24078 Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN
240721 SK7RFL
2407364 SK7RN
2405174 SM5GXQ
240721 SK7RFL SK7RFL
2407364 SK7RN
2 Inkommande EchoLink
6 SK7RFL DMR 240721
240501 SK5BN SK5BN
2 Inkommande EchoLink
2 Inkommande EchoLink SM5GXQ
Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera noden.
 • Detta gäller inte om noden är upptagen av ett lokalt QSO, EchoLink, eller av trafik på någon annan talgrupp.
 • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående QSO.
Talgrupp för utgående anrop väljs fn manuellt med DTMF (91tg).
Aktiverad talgrupp gäller tills nedkopplingstonen hörs.
 • Fallande treklang.
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på SK7RFL och SK7RN, söndagar 09:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är noden "låst" till bulletintalgruppen (24020).
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SM5GXQ monitorerar även SK7RFL, SK7RN samt SK5BN.
 • Uppkoppling sker efter första sändningspasset på respektive repeater.
 • Tänk på det om du vill anropa SM5GXQ.

 


Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


 
 
Analog och Digital Radio     (bildspel)
En jämförelse mellan SvxLink • DMR • D-Star • YSF
Repeatersystem Öland Norrköping  (bildspel) (pdf)
SK7RFL SK7RN SK5BN SvxLink DMR SSA-bulletinen
SvxLink-statistik för mars: Trafikrekord och fler anslutna repeatrar SvxLink mot nya höjder!
Mitt tidigare arbete på SAG & Sjöfartsverket; JRCC, Systemledning, Kustradio, Telefoni, RAKEL   (bildspel)
Från telegrafi till RAKEL – en resa i tiden med tekniska förtecken
Ladda ned och läs min artikel om min tekniska resa från teknikintresserad tonåring till nutid!
Bra Radiosamband räddar Liv! Sjö- och Flygräddningscentralen - en kritisk samhällsfunktion
Läs artikeln från QTC Amatörradio, december 2017