Krokus

Wikipedia  
 

Första året så satte jag mängder av Krokus. Men idag finns inte så många kvar. Mitt intresse för Krokus har avtagit, eftersom jag inte längre har tillgång till trädgården så tidigt på vårkanten.

2008

Krokus { Krokus vid altanen. }
Krokus vid altanen.
Krokus {  }
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus. }
Krokus.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus och Iris vid Björken. }
Krokus och Iris vid Björken.
Krokus { Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset). }
Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset).
Krokus { Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset). }
Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset).
Krokus { Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset). }
Krokus utan fokus (kameran fokuserar på gräset).
Krokus { En krokus utan fokus. }
En krokus utan fokus.