Ranunkler

Wikipedia  
 

Dessa köptes från Holland, men jag hade dem bara en säsong. De kanske måste övervintras frostfritt.

2007

Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }
Ranunkler { }