Stormhatt

Wikipedia  
 

Äkta Stormhatt är en av våra absolut giftigaste växter. Men vad gör det, när den är så vacker?
Stormhatt 2023

Stormhatt 2022

Stormhatt 2021

Stormhatt 2020

Stormhatt 2019

Stormhatt 2018