Krokus

Wikipedia  
 

Första året så satte jag mängder av Krokus. Men idag finns inte så många kvar. Mitt intresse för Krokus har avtagit, eftersom jag inte längre har tillgång till trädgården så tidigt på vårkanten.
Krokus 2013

Krokus 2012

Krokus 2011

Krokus 2010

Krokus 2009

Krokus 2008

Krokus 2007

Krokus 2006

Krokus 2005