Ranunkler

Wikipedia  
 

Dessa köptes från Holland, men jag hade dem bara en säsong. De kanske måste övervintras frostfritt.
Ranunkler 2008

Ranunkler 2007

Ranunkler 2006

Ranunkler 2005